dego-loader2

Fenerbahçe Parkı Yenileme Projesi

Fenerbahçe Parkı, Kadıköy ve Anadolu Yakası’nın en aktif yeşil alanlarından birisidir. 100 yılı aşan tarihinde, parka çeşitli müdahaleler yapılmış fakat bunların bir genel stratejiden yoksunluğu ve devamlılık arz etmemesi, parkı geçen yıllar sonucunda tasarımsal bağlamda kalabalık ve eklektik bir mekâna dönüştürmüştür.

Parkın tarihi, geçmişten gelen bitki örtüleri, topografik ilişkileri ve vista noktaları dikkate alınarak, fazlalıklardan arınan bir “park özkimliği” çıkarmak projenin başat amacıdır. Sakız ağaçları gibi nadir ve özgün türlerin korunması, parkta görsel ve biyolojik fazlalık yaratan floranın temizlenmesi peyzaj tasarımının temel amacıyken, parkın özellikle denizden uzak ve atıl durumda kalmış bölümlerinin de yeni mekânsal stratejiler ile canlandırılması ve kıyı şeridi ile etkileşim halinde olması da mimari tasarımın çıkış noktasını oluşturmuştur.

Tasarım ekonomisi ve tanıdıklık diğer önemli etkenlerdir. Parkın, kentlide bıraktığı bazı görsel ve mekânsal alışkanlıklar bulunmaktadır. Bu yüzden temel yol izleri korunmuş, bağlana bilirliği zayıf bazı ara yollar güçlendirilmiştir. Tasarım ekonomisi ile bahsedilen ise, parka yapılacak her müdahalenin etraflıca düşünülmesi ve projenin sıfırdan ele alınması yerine bir geliştirme projesi olarak ele alınması, hatta inşai süreçte ortaya çıkacak moloz ve hurdalardan da mümkün olduğunca yeni tasarımlarda yararlanılması öngörülmüştür.

Konum

İstanbul, Türkiye

İşveren

Kadıköy Belediyesi, Tasarım Atölyesi Kadıköy

Proje yılı

2013

İşin türü

Peyzaj Yenileme Projesi

Ekip

Volkan Taşkın, Batu Kepekçioğlu, Levent Fırat, Hayriye Eşbah Tuncay, Tuğçe Onuk

Alan

35.000 m²