dego-loader2

Merzifon İş ve Yaşam Merkezi

Merzifon İş ve Yaşam Merkezi

Yakın Çevre Kentsel Tasarımı

Yarışma alanının dört tarafının da yola komşu olması, alana hem yaya hem de araçla ulaşımı son derece kolay hale getirmektedir. İmar planlarında gelecekte yapılması düşünülen çalışmalar da göz önüne alınarak hazırlanan yakın çevre kentsel tasarımını şu ana kararlar belirlemiştir:

·         Proje alanına kent içi ana akslardan yaya olarak ulaşılması, alanın bu yaya ulaşım ağı ile bağlantısının güçlendirilmesi

·         Ana aks olan Cumhuriyet Caddesi ile olan kuzey bağlantısının bir “toplama meydanı” ile güçlendirilmesi

·         Bu meydandan güney istikametinde, alana doğru Hal Sokağı üzerinde bir yaya aksı tasarlanması.

·         Hal Sokağı yaya aksının alana ana yaklaşım aksı olarak ele alınması.

·         Hal Sokağı’nın aksi istikametinde Batı Cephesi boyunca yer alan Muammer Aksoy Sokak’ın otopark girişi, servis girişi ve taksi durakları ile alanı besleyen ana araç aksı olması.

Meydan ve yaya yürüme alanları üzerindeki yeşil alanlar ile hem yakın çevredeki yetersiz yeşil alanın arttırılması hedeflenmiş, hem de bu alanların kontrollü yağmur suyu toplama alanlarına (bioswale) uygun şekilde tasarlanması ile bölgenin sürdürebilir bir peyzaja sahip olması sağlanmıştır.

 

Yakın çevrenin kentsel ölçekte tasarlanması ile proje alanının, Cumhuriyet Caddesi Aksı ve tarihi kent merkezi ile yaya ve araç bağlantıları kuvvetlendirilmiş, yarışma şartnamesinde de belirtilen alanın “kent merkezinin canlanmasına katkıda bulunacak” bir cazibe merkezine dönüşmesinin kentsel ölçekteki altyapısı sağlanmıştır.

 

Mimari Tasarım

Mimari anlamda bir yapı yapmaktan önce kente tam entegre olma sonra onu olumlu yönde dönüştürme ve yeni bir kentsel cazibe noktası oluşturma parametreleri üzerinde durulmuştur. Bunu başarmak için 2 adımlı bir tasarım stratejisi geliştirilmiştir:

 

1. İlk adım önceki bölümde anlatılan kentsel tasarım kararları ile yarışma alanının kentin ulaşım ağlarına tam entegrasyonunun sağlanması

2. Yapının –özellikle zemin kotunun- çevresi ile azami etkileşime geçecek açıklıkta tasarlanması, kentsel tasarım ile yaratılacak canlılığın binayı canlandırması.

 

Program yoğunluğu ve yükseklik sınırı, alanın tamamının kullanımına sebep olmaktadır. Bu bağlamda yapı 47 x 28 metrelik bir grid sistemi üzerine bina edilmiştir. Kütlenin ortasında doğal ışık ve hava sirkülasyonu için avlu açılmıştır. Avlu zemini 1 kat aşağı indirilerek, 1. Bodrum katta düşünülen Eğitim Merkezi ve çok amaçlı salona ışık sağlayan ve onları besleyen bir alana dönüşmüştür. Sokak kotunda algılanabilen bu avlu ile alanı sayesinde Hal Sokak’ın yaya canlılığın binanın kalbine kadar ulaşması sağlanmış, aynı avlu tabanı çok amaçlı salonun açık fuayesi, eğitim merkezinin sergi-performans alanı olarak bir etkinlik meydanına dönüşmüştür. Bu bağlamda zemin kat bodrum kat merdiven bağlantısı genişletilerek etkinliklerin izlenebildiği bir tribün haline gelmiştir.

 

Avlunun etrafında zemin ve birinci katlarda çarşı konumlanmaktadır. Çarşıda esnaf, satış birimleri ve kamusal hizmet alanları bulunmaktadır. Lokanta, binanın köşesinde zemin katta açık oturma alanları ile desteklenmiş şekilde bulunmaktadır. Zemin kattaki ticari birimler hem alanı çevreleyen sokaklardan hem de çarşı içi sirkülasyondan beslenmektedir. Muammer Aksoy Sokak kapalı otopark girişi ve servis araçlarının yükleme boşaltma yaptığı alan olarak kullanılmaktadır. Hal Sokakta avlunun önünde iki kat boyunca açılan boşluk binanın ana girişi olarak tanımlanmaktadır ve ana yaya aksı boyunca gelen yaya trafiğine davetkâr bir giriş sunmaktadır. Bu boşluk kolonların ritmi ile lokantanın önünde arkad olarak devam etmektedir. Daha küçük ölçekte de olsa, Muammer Aksoy Sokaktaki kütle boşlukları da karşı cepheden yaya girişini sağlamakta, çarşı kotları iki uzun cepheden de kolayca ulaşılabilir hale gelmektedir.

Çarşının üst kotlarında ise 2 kat boyunca ofis alanları bulunmaktadır. Ofis alanları avluya bakan sirkülasyonun etrafında esnek bölümlemeye olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İkinci katta doğu cephesinde yer alan 2 kat yüksekliğindeki teras, üçüncü katta çatıya çıkış alanında yer alan teras ise ofis çalışanlarının dinlenme ve sosyalleşme alanları olarak kullanılacaktır.

Yapı en üst kotta yeşil çatı ile tamamlanmaktadır. Yeşil çatı ekolojik bağlamda hem yağmur suyu toplama, hem de ısı adası azaltma yüzeyi olarak işlev görmektedir. Sosyal bağlamda da, yapının içinde kurulması hedeflenen sosyal hayatı üçüncü boyutta farklı kotlara taşıyan başat mekansal ögelerden birisidir. Doğal olarak zemin katta yoğun olan sokak hayatı, bir yandan etkinlik meydanı ile birinci bodrum kata taşınırken; öbür tarafta da yeşil çatıda yer alan açık hava kafesi ve oturma alanları ile çatı düzlemine taşınmıştır. Yeşil çatıya iki farklı şekilde ulaşılmaktadır. Bütün katlardan merdiven ve asansörle ulaşılabilmesinin yanı sıra, çatı bahçelerine üçüncü kattan çıkış teras ve tribün olarak tasarlanmış, ofis çalışanlarının sosyalleşme ve dinlenme alanı çatının doğal bir uzantısı haline gelmiştir.

Konum

Merzifon

İşveren

T.C. Merzifon Belediyesi

Proje yılı

2017

İşin türü

İş ve Yaşam Merkezi

Ekip

Volkan Taşkın, Özge Meriç, Tuba Kara, Büşra Yılmaz Şirin, Melis Üzümcü, Gizem Chatzi

Alan

7748 m²